Uit de monitor van TNO (2022) blijkt dat er in Nederland meer dan 600.000 huishoudens in
energiearmoede leven. Van deze huishoudens woont maar liefst 68% in corporatiewoningen. Er ligt
dus een grote uitdaging om de huurders van woningcorporaties ook actief te betrekken bij de
energietransitie en de energiearmoede bij deze doelgroep aan te pakken. Er zijn energieklussers die
bij huishoudens over de vloer komen en kleine en soms grotere energiebesparende maatregelen aan
te brengen. Ze zijn vaak de voorpost voor de manier waarop deze bewoners betrokken worden in de
energietransitie. Woningbouwcorporaties verduurzamen woningen en zorgen zo voor
energiebesparing en lagere energierekeningen. Gemeenten regisseren de aanpak door
energieklussers in te zetten en door afspraken te maken met de corporaties.

Het liefst zouden we alle huishoudens in energiearmoede zo snel mogelijk helpen, maar elke
organisatie afzonderlijk krijgt dat niet voor elkaar. Daarom organiseren RVO, Provincie Zuid-Holland,
het NPLW en het ministerie van BZK een bijeenkomst waar we met de diverse organisaties werken
aan betere en slimmere aanpakken. We geven een podium aan goede voorbeelden en er is vooral
ruimte voor het gesprek om de samenwerking en versnelling in gang te zetten. Hoe kunnen we elkaar
versterken? Wat kunnen we voor elkaar betekenen en bovenal, hoe kunnen we huishoudens met
zorgen over de energierekening sneller helpen?

Datum en tijdstip: 4 juli: 14.00 – 18.00 uur
Locatie: Staedion: Koningin Julianalaan 2, 2504 LK Den Haag

Wil je op de hoogte gehouden worden over het programma, heb je hier zelf goede ideeën
over, of ken je partijen die niet mogen ontbreken? Stuur een e-mail naar Carmen de Vreede (carmen.devreede@rvo.nl).