Werksessie knellende regels

Werksessie Knellende regels oplossen

Groene Huisvesters zien knellende regels die het investeren in energiebesparende maatregelen in sociale huurwoningen belemmeren. De werksessie bij Aedes op 3 februari startte met een inventarisatie van stimulerende regeling die er nu zijn. Meer dan 10 mogelijkheden om de investeringen te verlagen, kunnen corporaties inzetten. Zo kan een corporatie gebruikmaken van ISDE subsidie op houtpelletkachels, zonneboilers en warmtepompen, het lage BTW tarief van 6%, een subsidieregeling voor het saneren van asbest, de STEP subsidie en een 8-tal andere stimulerende regelingen. De ervaring met de energieprestatievergoeding (EPV) voor Nul op de Meter renovaties is uitgewisseld. Meerdere Groene Huisvesters nemen deel aan de Stroomversnelling en benutten deze nieuwe kasstroom die vanuit het energie- naar het woondomein wordt afgebogen.

Naast deze kansen inventariseerden Groene Huisvesters 15 knellende regels waarvan er 3 zijn uitgediept. Voor Woningwet 2015 met de huurgrenzen, de Warmtewet en het Nader Voorschrift (EPDB) zochten Groene Huisvesters naar oplossingen zodat de wetgeving meer ruimte biedt voor het investeren in energiebesparende maatregelen.

Woningwet 2015: harde huurgrenzen voor sociale woningbouw en passend toewijzen

Om energiebesparende maatregelen te nemen moet een corporatie investeren en hoe zijn die investeringen door te rekenen als de harde huurgrenzen bereikt zijn?

Groene Huisvesters zien de oplossing in het centraal stellen van de woonlasten. Door de WWS-E punten voor energiemaatregelen, installaties en zonnepanelen buiten de huur onder te brengen, ontstaat ruimte te investeren zonder de harde huurgrenzen te overschrijden.

Voor de overheid is dit een voordeel omdat er geen huurtoeslag nodig is over investeringen in energiebesparende maatregelen en duurzame opwekking. Voor de huurder en de corporatie zit de winst in betaalbare woonlasten dankzij investeren in energiebesparing en blijft passend toewijzen aan de sociale doelgroep mogelijk na mutatie. De energieprestatievergoeding is een inspirerend voorbeeld van het mogelijk maken van investeringen buitenom de huur.

De tweede oplossingsrichting is de huurtoeslag alleen te koppelen aan het inkomen van de bewoner en niet aan de hoogte van de huur van de woning. Op deze wijze kan juist meer in de huur doorgerekend worden zonder dat het de aanspraak op de huurtoeslag vergroot. Daarnaast is een integrale woonlasten benadering mogelijk..

Tenslotte zien Groene Huisvesters een oplossing om de beschikbaar van woningen voor de sociale doelgroep te vergroten door voorrang te geven aan zittende huurders die scheef wonen.

Excessen in markt worden gerepareerd met nieuwe regels vastgelegd in de Woningwet 2015. Het advies is opnieuw te kijken naar het stelsel en een consistent beter stelsel te maken voor betaalbaar wonen niet alleen in te zomen op harde huurprijzen en huurtoeslag.

IMG_3777

Warmtewet: stimuleer beperken CO2 uitstoot

Groene Huisvesters ervaren de Warmtewet als te complex. In 2017 zal de aangepaste wet ingaan. De Warmtewet heeft een positieve prikkel opgeleverd om de rendementen van de installaties te verbeteren. Afrekenen op basis van GJ na de ketel is positief. De warmteverliezen voor de woning worden niet doorgerekend aan de bewoner. De warmtenota is inzichtelijker geworden en corporaties investeren in rendementsverbetering. Nadeel is dat wet geen stimulans oplevert voor CO2 reductie door te investeren in isolatie en duurzame opwekking. Collectieve ketels worden versneld individueel gemaakt om de effecten van de Warmtewet te ontwijken Het ‘niet meer dan anders principe’ om de huurder te beschermen heeft geen lagere lasten opgeleverd voor huurders. De compensatieregeling als de warmtebron onvoldoende warmte levert, vormt een risico voor de corporatie. Groene Huisvesters pleiten voor een koppeling van de Warmtewet met het verminderen van de CO2-uitstoot. De energieprestatievergoeding is een inspiratie om een vergelijkbare warmtevergoeding te creëren buitenom de huur. Als oplossingen zien Groene Huisvesters het uitsluiten van blokverwarming van de Warmtewet en meer sturing op vermindering CO2-uitstoot.

Naast de eigen klachtencommissie per corporatie zijn er aparte geschillencommissies voor Huur, Servicekosten, Warmte en EPV. Het advies is om te komen tot een klachtencommissie waar de huurder met alle geschillen terecht kan.

Nader Voorschrift

Groene Huisvesters zien door wijzigingen in de EPBD wetgeving de administratieve lasten toenemen. De ongelijkheid tussen particulieren en corporaties neemt toe omdat particulieren (versimpelde) labels mogen gebruiken en corporaties moeten overstappen op EnergieIndex (EI). In het Nader Voorschrift is de systematiek tussen nieuw- en bestaande bouw nog steeds verschillend. Omdat de doelstellingen van het EnergieAkkoord voor de sector gekoppeld zijn aan het behalen van gemiddeld label B in 2021 evenals het verzilveren van regelingen als de STEP, wordt een corporatie gedwongen om te investeren in het omzetten van labels naar EI. De uitgangspositie door deze overstap is voor vele Groene Huisvesters negatief en zij zullen de doelstellingen uit het EnergieAkkoord niet halen. De communicatie over ABC labels is voor huurders duidelijker dan de communicatie over EI. Ook zegt de EI niets over het werkelijk energieverbruik of het daadwerkelijk verminderen van de CO2 uitstoot. We sturen op EI-theorie terwijl we moeten sturen op betaalbare woonlasten en vermindering CO2 uitstoot.

Groene Huisvesters adviseren te komen tot een systeem voor nieuw- en bestaande bouw. Maak het voor de particulier en de huurder gelijk. Richt een simpel systeem in dat eenvoudig te communiceren is en bijdraagt aan energiebesparing. Voor de doelstellingen in te sector pleiten Groene Huisvesters ervoor om doelen te formuleren CO2 uitstoot te verminderen en betaalbare woonlasten te creëren. In deze tijd is door samenwerking met de netwerkbedrijven inzicht in werkelijke energieverbruiken te monitoren en dat is een betere basis voor CO2 doelstellingen dan de theoretische doelstellingen gekoppeld aan de EPBD wetgeving. Ook in de SHAERE database is de koppeling naar werkelijke verbruikscijfers te maken zodat er meer inzicht ontstaat in de relatie naar woonlasten en CO2.

In 2016 volgen 6 werksessies waarbij groene huisvesters werken aan concrete oplossingen en het benutten van kansen door de samenwerking om woningen te verduurzamen. De volgende sessie op 6 april 2016 staat in het teken van prestatie afspraken maken en inzet van the Natural Step. Meer informatie www.groenehuisvesters.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.