Vijf Nieuwe Voorbeeld Aanpakken Ontsloten door Tuinengroep van Groene Huisvesters

Hoe kunnen woningcorporaties bijdragen aan een gezonde en groene woonomgeving? Hoe verzilveren wij kansen tot samenwerking met de bewoners, de gemeente, lokale groeninitiatieven en de hovenier?

Met trots kondigt de Tuinengroep van Groene Huisvesters vijf nieuw ontsloten voorbeeld aanpakken aan, onderdeel van het project ‘Gemeenschappelijk Groen’. Deze voorbeelden zijn toegevoegd aan de reeds bestaande Toolbox, die nu in totaal 22 inspirerende tuinprojecten bevat. Deze initiatieven tonen hoe woningcorporaties, in samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden, groene en gezonde woonomgevingen kunnen creëren.

De Tuinengroep van Groene Huisvesters

Groene Huisvesters begeleiden een Tuinengroep voor corporaties waarin een twintigtal corporaties samenwerken in een living lab. Dit initiatief wordt gefund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en is partner in de campagne “Een Groener Nederland begint in je eigen tuin.” De Tuinengroep verzamelt inspirerende verhalen en voorbeelden van corporaties die samen met bewoners aan groene projecten werken.

Bijeenkomsten in 2024

In 2024 komt de Tuinengroep drie keer bijeen om ervaringen en kennis te delen. De data voor deze sessies zijn als volgt:

  • Kickoff: 6 maart (10:00-11:30)
  • 1e sessie: 12 september (10:00-12:00)
  • 2e sessie: 19 november (10:00-12:00)
  • 3e sessie: 14 januari (10:00-12:00)

Tijdens deze bijeenkomsten worden nieuwe projecten besproken, en succesvolle voorbeelden uit de Toolbox gedeeld.

De Toolbox

De Toolbox biedt een verzameling van 22 inspirerende verhalen en voorbeelden van corporaties die samen met bewoners en andere partners aan tuinprojecten werken. Deze aanpakken variëren van het vergroenen van binnentuinen tot gemeenschappelijke moestuinen en biodiversiteit bevorderende initiatieven. Door op de titels in de Toolbox te klikken, kunnen geïnteresseerden direct toegang krijgen tot de gedetailleerde verhalen en aanpakken.

Een Groener Nederland

Groene Huisvesters benadrukt dat een groener Nederland begint in de eigen tuin en dat woningcorporaties een sleutelrol spelen in het faciliteren en stimuleren van groeninitiatieven. Door nauw samen te werken met bewoners, gemeenten, lokale groeninitiatieven en hoveniers, kunnen deze projecten bijdragen aan een duurzamere en gezondere leefomgeving.

Voor meer informatie over de Toolbox en de nieuwe voorbeeld aanpakken, kunt u terecht op de website van Groene Huisvesters.