Wateropvang op eigen terrein

Ria Koppen, financieel bestuurder van Haag Wonen presenteerde de realisatie van drie binnentuinen die zijn omgetoverd tot groene waterrijke en aantrekkelijke oasen waar bewoners kunnen ontspannen. Tijdens hete perioden vinden bewoners een koele en aangename verblijfsplek. De binnentuinen fungeren als wateropvang en waterberging bij piekbuien. Het Hoogheemraadschap Delfland en Haag Wonen werkten hierin samen, zodat de kosten eerlijk worden verdeeld. Waterberging in corporatiegrond levert maatschappelijk voordeel op. Hoe zorg je ervoor dat dat voordeel terechtkomt bij de corporatie? Het Hoogheemraadschap Delfland werkt in zijn gebied toe naar een samenwerking met corporaties waarbij zij financieel beloond worden voor het opvangen van water op eigen terrein.

Esmee Overtoom van Het Hoogheemraadschap Delfland ging in op de samenwerking met de corporaties in haar werkgebied en in het bijzonder met Haag Wonen.  De financiële ruimte van corporaties is beperkt en daarom levert samenwerking met een waterschap meerwaarde op.  

Ben je geinteresseerd in de Watergroep waarin vooroplopende corporaties samenwerken aan wateropvang op eigen terrein? Neem contact met ons op!

In de middag was er een excursie naar drie klimaatbestendig gemaakte binnentuinen van Haag Wonen.

Gratis deelname dankzij een bijdrage van Aedes, Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig.