Meer dan helft van Nederlanders woont in huis met risico op oververhitting

Gerrolt Ooijman, Directeur bestuurder van Wooncorporatie Wonion,  in gesprek met EenVandaag over hitte in woningen.

Samenwerken tegen Oververhitting

Bijna tien miljoen Nederlanders wonen in een huis dat in de zomer te warm kan worden, waaronder zo’n 2 miljoen ouderen. Deze groep loopt daardoor extra gezondheidsrisico’s, zo blijkt uit onderzoek van Investico en EenVandaag. Groene Huisvesters ondersteunt en inspireert woningcorporaties in hun strijd tegen oververhitting in woningen.

Hitte in Woningen
Het onderzoek toont aan dat 2 miljoen ouderen in oververhitte woningen wonen, waaronder 200.000 mensen van 85 jaar of ouder. De zogenoemde ‘TOjuli’ hittescore, die sinds 2021 wordt bijgehouden op energielabels, geeft aan dat een score boven 1.2 betekent dat de woning tijdens warme dagen te veel opwarmt. Dit kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals moeilijk ademhalen en een verhoogde hartslag, wat nog verergerd kan worden door uitdroging en medicatiegebruik.

Voorbeelden uit de Praktijk: Woningcorporatie Plavei in Didam

Woningcorporaties zijn zich bewust van deze risico’s en nemen al maatregelen. Een inspirerend voorbeeld komt van woningcorporatie Plavei in Didam. Na klachten van bewoners van een ouderencomplex heeft Plavei diverse maatregelen getroffen, zoals het constant meten van de temperatuur en het verwijderen van stenen voor de deur, wat tot 10 graden verschil kan maken.

Robin Sommers, beleidsmedewerker duurzaamheid bij Plavei, deelt: “We hebben het platte dak voor de helft wit gespoten en laten klimop tegen de muur groeien. Dit kan tot 7 à 8 graden schelen.”

Noodzaak van Actie en Ondersteuning

Hoogleraar geriatrie Marcel Olde Rikkert van het Radboud UMC benadrukt de noodzaak van een integraal plan om huizen veiliger te maken tegen oververhitting. Hij wijst op de combinatie van voorlichting en structurele aanpassingen als essentiële stappen.

Hoewel woningcorporaties graag meer zouden doen, ontbreken vaak de middelen. Er is weliswaar geld vrijgemaakt voor isolatie, maar dit kan in de zomer juist tot extra opwarming leiden. Daarom zijn er aanvullende richtlijnen en ondersteuning vanuit het Rijk  nodig om effectieve hitte-beperkende maatregelen mogelijk te maken.

Hittegroep
We nodigen woningcorporaties uit om hun ervaringen en oplossingen te delen. Samen kunnen we leren en innoveren om de woonomstandigheden voor kwetsbare bewoners te verbeteren.

Neem deel aan onze komende bijeenkomsten op 17 september en 19 november.

Klik hier voor meer informatie en deelname aan de Hittegroep.

Vijf Nieuwe Voorbeeld Aanpakken Tuinengroep:’Gemeenschappelijk Groen’

Vijf Nieuwe Voorbeeld Aanpakken Ontsloten door Tuinengroep van Groene Huisvesters

Hoe kunnen woningcorporaties bijdragen aan een gezonde en groene woonomgeving? Hoe verzilveren wij kansen tot samenwerking met de bewoners, de gemeente, lokale groeninitiatieven en de hovenier?

Met trots kondigt de Tuinengroep van Groene Huisvesters vijf nieuw ontsloten voorbeeld aanpakken aan, onderdeel van het project ‘Gemeenschappelijk Groen’. Deze voorbeelden zijn toegevoegd aan de reeds bestaande Toolbox, die nu in totaal 22 inspirerende tuinprojecten bevat. Deze initiatieven tonen hoe woningcorporaties, in samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden, groene en gezonde woonomgevingen kunnen creëren.

De Tuinengroep van Groene Huisvesters

Groene Huisvesters begeleiden een Tuinengroep voor corporaties waarin een twintigtal corporaties samenwerken in een living lab. Dit initiatief wordt gefund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en is partner in de campagne “Een Groener Nederland begint in je eigen tuin.” De Tuinengroep verzamelt inspirerende verhalen en voorbeelden van corporaties die samen met bewoners aan groene projecten werken.

Bijeenkomsten in 2024

In 2024 komt de Tuinengroep drie keer bijeen om ervaringen en kennis te delen. De data voor deze sessies zijn als volgt:

  • Kickoff: 6 maart (10:00-11:30)
  • 1e sessie: 12 september (10:00-12:00)
  • 2e sessie: 19 november (10:00-12:00)
  • 3e sessie: 14 januari (10:00-12:00)

Tijdens deze bijeenkomsten worden nieuwe projecten besproken, en succesvolle voorbeelden uit de Toolbox gedeeld.

De Toolbox

De Toolbox biedt een verzameling van 22 inspirerende verhalen en voorbeelden van corporaties die samen met bewoners en andere partners aan tuinprojecten werken. Deze aanpakken variëren van het vergroenen van binnentuinen tot gemeenschappelijke moestuinen en biodiversiteit bevorderende initiatieven. Door op de titels in de Toolbox te klikken, kunnen geïnteresseerden direct toegang krijgen tot de gedetailleerde verhalen en aanpakken.

Een Groener Nederland

Groene Huisvesters benadrukt dat een groener Nederland begint in de eigen tuin en dat woningcorporaties een sleutelrol spelen in het faciliteren en stimuleren van groeninitiatieven. Door nauw samen te werken met bewoners, gemeenten, lokale groeninitiatieven en hoveniers, kunnen deze projecten bijdragen aan een duurzamere en gezondere leefomgeving.

Voor meer informatie over de Toolbox en de nieuwe voorbeeld aanpakken, kunt u terecht op de website van Groene Huisvesters.