Blauwgroene daken

Corporaties doen de eerste ervaring op met het toepassen van groene en blauwgroene daken. Een op de vier corporaties heeft beleid om groene daken toe te passen maar er zijn nog vele vragen onbeantwoord: welke keuze is mogelijk? Hoe is het onderhoud aan groen en dakbedekking? Combinatie tussen PV-panelen en groene daken? Constructieve vragen zoals belastbaarheid bij sneeuw etc. Er zijn financiële regelingen mogelijk maar die worden nauwelijks gebruikt. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de enquête Blauwgroene daken van Groene Huisvesters. In de bouwsteen Blauwgroene daken belicht Groene Huisvesters een mooi voorbeeld. Graag zoomen wij opnieuw in op het Amsterdamse RESILIO-project.

Kasper Spaan, RESILIO-project, deelt de laatste ontwikkelingen. Hans de Moel, VU deelt de resultaten van een maatschappelijke kosten-batenanalyse van blauwgroene daken. Ieke Benschop gaat in op de facts en values van Groene daken vauit het Nationale Dakenplan.

Tijdens de sessie kun je je opgeven voor de Dakengroep voor corporaties.

Samenwerking tussen corporaties en gemeente is nodig om goede afspraken te maken over de toepassing van blauwgroene daken. Neem jouw eigen gemeente mee naar deze sessie en leer van de praktijk.

Gratis dankzij een bijdrage van Aedes, Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig.