Deelmobiliteit en corporaties

Groene Huisvesters hebben een deelmobiliteitsgroep, een living lab van woningcorporaties, gemeenten, partners die zich bezighouden met deelmobiliteit voor bewoners van sociale huurwoningen. Wij werken samen met het Ministerie van IenW, Universiteit Utrecht en Natuurlijk!Deelmobiliteit (N!D). 

 

Mark Verbeet, landelijke programma deelmobiliteit presenteert Natuurlijk!Deelmobiliteit en wat dit betekent voor woningcorporaties. 

Toon Meelen, Universiteit Utrecht gaat in op een nieuw project waarbij het gaat om het ontwikkelen van bereikbaar, betaalbaar duurzaam vervoer met corporaties in landelijk gebied, in een bestaande wijk of nieuwe wijk. Corporaties kunnen zich te melden om samen te werken in het project. 

Lieuwe Middelbrink, De Alliantie deelt zijn ervaring met deelmobiliteit. 

Jos Thomaes, Groene Huisvesters delen de bouwsteen ‘Mobiliteit van de toekomst’.

In de Groene Huisvesters groep duurzame mobiliteit werken 12 woningcorporaties en gemeenten samen aan deze nieuwe opgave. Deelnemers aan de groep Deelmobiliteit komen bijeen op 10 september 10-11.30 uur online en op 14 oktober 10-11.30 uur fysiek tijdens het jaarcongres N!D in Amersfoort waar de Autodeel Award voor woningcorporaties wordt uitgereikt. Wil jij aansluiten? Stuur een mail naar groenehuisvesters@gmail.com.

 

Neem jouw gemeente mee naar deze sessie en leer van de praktijk!

Digitaal spreekuur: kennis en inspiratie duurzame mobiliteit komen samen

Het eerste digitale spreekuur van Groene Huisvesters smaakt naar meer. Op 22 april spraken Jos Thomaes, green mobility partner en Marlou Boerbooms met corporatie-experts over duurzame mobiliteit. Vooraf ontvingen deelnemers het Inspiratieboekje Woningcorporaties en duurzame mobiliteit dat door Jos en Marlou is gemaakt in opdracht van de Provincie Zuid-Holland.

In het groepje Woonwerkverkeer lichtte Veronique van Trirum de aanpak van Eigen Haard toe. Onder het motto ‘Ik kies en reis bewust’ worden collega’s betrokken en gestimuleerd in het maken van een bewuste keuze voor mobiliteit. De pilot met een mobiliteitspas biedt flexibele mogelijkheden in mobiliteit en geeft inzicht in het reisgedrag. De reis die wordt gemaakt, wordt vergoed. De pilot met gebruik van een (elektrische) fiets voor woon-werkverkeer start zodra het werken op kantoor weer mogelijk is. Harrie Koomen ging in op de aanpak van KennemerWonen waar fietsende collega’s 40 cent per kilometer ontvangen. Ingrid Emmen gaf aan dat WonenBreburg collega’s de mogelijkheid wil bieden te lenen voor de aanschaf van een fiets. Via de woon-werkvergoeding lost de medewerker af op basis van gemaakt fietskilometers. Geld is niet de belangrijkste motivator. Workshops waarop collega’s zelf ideeën inbrengen, zorgen voor bewustzijn. Het uitproberen nieuwe vormen van vervoer helpt ook. Het meest duurzaam is thuiswerken. In deze tijd doen we daarmee volop ervaring op.

In het groepje Bedrijfsvervoer presenteerde Daan Peters van Mitros hoe zij de bus van de toekomst introduceerden. De elektrische bus is kleiner dan de oude diesel bus. Mitros keek met een klein slim groepje naar de bevoorrading van de bus en kwam tot mooie oplossingen. Sommige materialen zaten al 5 jaar in de oude bus zonder gebruikt te worden. Door slimme bevoorrading biedt de bus voldoende ruimte. En blijven onnodige materialen in het magazijn. Dat is positief voor de range van de elektrische bus die in de praktijk ruim voldoende is. De ladder op het dak is vervangen door een nieuw model dat past in de bus. De deur die een vakman vervangen moet bij de huurder thuis, past niet in de kleinere bus. Deze wordt nu door de leverancier afgeleverd op lokatie. Dat scheelt tilwerk en is efficiënter. De overstap naar elektrisch vervoer roept bij sommige vaklieden weerstand op. Het is belangrijk hen goed te betrekken. Maar ook om gewoon te starten. De leasekosten van de elektrische bus zijn nagenoeg gelijk aan de bus op diesel. De laadkosten zijn veel lager en zeker omdat Mitros op eigen terrein zonnepanelen benut. Rozemarijn Vollebregt van Brabant Wonen ging in op de elektrische bakfiets voor de vakman. Collega Tom van Grunsven heeft de bus zelf gebouwd en ingericht. De eerste scepsis van collega’s maakt plaats voor nieuwsgierigheid. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat blijkt ook uit de ander voorbeelden die worden gedeeld in het Inspiratieboekje Woningcorporaties en duurzame mobiliteit.

In het groepje Laadpalen, bewoners en gebiedsontwikkeling nam Barend Jansen van de Provincie Zuid-Holland als opdrachtgever van het Inspiratieboekje deel. Door slimme mobiliteit is er minder behoefte aan parkeerplaatsen. De investeringsruimte die dit oplevert, kan ingezet worden voor een betere woonomgeving met meer groen en/of meer woningen. AreaWonen met Uden duurzaam op weg is een mooi voorbeeld van slimme mobiliteit. De bedrijfslasten gaan omlaag terwijl de huurder of medewerker en auto kan lenen buiten werktijd. Het aantal benodigde auto’s en autokilometers per persoon wordt minder. Pure winst. Laadpalen bij de huurder thuis zullen meer gebruikelijk worden. Het thuis laden is nu al veel goedkoper vergeleken met laden aan een publieke laadpaal. Straks kan je met je elektrische auto geld verdienen door te laden in daltijden. De Totale Kosten (TCO) voor kleinere elektrische auto’s Zijn nu al lager dan van diesel of benzine auto’s. Het voluit meewerken aan laadpalen bij de huurder aan huis als bijvoorbeeld als zelf aangebrachte voorziening is gewenst. Laadpalen in garages of op terreinen van de corporatie zullen steeds meer gemeengoed worden. Het is belangrijk dat corporaties met laadpalen in eigen bezit de kosten voor het opladen aan de gebruiker doorrekenen. De corporatie kan kiezen uit tal van mobiliteitsabonnementen die hierin voorzien. Het is goed dat corporaties deze nieuwe ervaring delen.