De Rotterdamse corporaties en gemeente Rotterdam maakten afspraken onder de titel Samen bereiden we Rotterdam voor op een extremer klimaat. Stefan Laro, Woonbron en Rosemarie van Ham, gemeente Rotterdam gingen in gesprek over het maken en uitvoeren van deze Intentieovereenkomst. De overeenkomst gaat in op de ambitie om zich aan te passen aan het veranderend klimaat. Ook een rolverdeling en samenwerkingsafspraken zijn gemaakt. Waarom vinden zij het maken van afspraken van belang, wat levert het op en welke tips en tricks geven zij mee aan andere corporaties.

De Provincie Zuid-Holland en Samen Klimaatbestendig maakten het boekje Prestatieafspraken en klimaatadaptatie in Zuid-Holland. Andre Rodenburg ging in op inspirerende voorbeelden. 

Yvon Lustenhouwer, Deloitte presenteerde de businesscase klimaatadaptatie voor corporaties op basis van het rapport ”Verkenning financiële instrumenten klimaatadaptieve renovatie bij woningcorporaties “. 

Samenwerking tussen corporaties, gemeente, huurdersorganisatie en partners als een waterschap zijn nodig om goede afspraken te maken. 

Zie hieronder de links naar de tijdens de sessie besproken onderwerpen:

De intentieverklaring van  gemeente Rotterdam en woningcorporaties Havensteder, Woonbron, Woonstad Rotterdam en Vestia

De Rapportage-klimaatadaptatie-woningcorporaties-en-prestatieafspraken-Zuid-Holland

De link naar het rapport ‘Financiële instrumenten Klimaatadaptief bouwen’ van Deloitte

De link naar het rapport ‘klimaatadaptieve renocatie voor woningbouwcorporaties’ van Deloitte