De fondsen vanuit de Europese Unie bieden volop kansen voor corporaties om huurwoningen te verduurzamen. Het belangrijkste fonds is het Corona herstelfonds waaruit Nederland mogelijk 5,6 miljard ontvangt. Lidstaten dienen hiervoor begin 2021 een herstelplan in. EU-fondsen legden de nadruk op innovatie maar nu lijkt er ruimte te komen voor renovatie.

Vanuit the affordable housing initiative komt voor 100 proeftuin wijken, geld beschikbaar voor een grootschalige renovatie, een integrale benadering van duurzaamheid en betrokkenheid van bewoners. Start uitvoering niet voor 2022. Ben je betrokken bij een wijkaanpak en heb je interesse, neem deel aan deze sessie. De werksessie is praktisch en gericht op kennisoverdracht op de regelingen die er zijn en hoe deze te verzilveren.

Robin van Leijen, namens Aedes lobbyist in Brussel is goed ingevoerd en deelt graag de mogelijkheden om EU-fondsen te benutten.