Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering krijgen we in Nederland steeds vaker te maken met hittegolven, die ook vaker langer duren en heter worden. Veel (doorzon) woningen zijn daar niet op gebouwd. Bewoners van corporatiewoningen zijn extra kwetsbaar voor hitte. En door isolatiemaatregelen voor de energietransitie kunnen hitterisico’s toenemen. De Hittegroep is een living lab van corporaties, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten die zich bezighouden met het hittevraagstuk in bestaande woningen.

 Samen werken wij aan oplossingen.