Uitleg

We zien de afgelopen decennia een toename aan warme periodes in Nederland. Hitterecords worden keer op keer gebroken. De verwachting is dat de opwarming van de aarde gaat toenemen en daarmee ook het aantal en/of duur van de warme periodes. 

Die aanhoudende hitte veroorzaakt ook hittestress in en rond Nederlandse corporatiewoningen. Deze zijn vaak nog niet bestendig tegen langere periodes van hitte en kunnen zorgen voor grote gezondheidsproblemen voor de bewoners (Kuijers 2021). 

Van hoofdpijn en vermoeidheid tot ademhalingsklachten, hartfalen en sterfte. Hitte kan met name gezondheidseffecten veroorzaken bij ouderen, baby’s en mensen die al een zwakkere gezondheid hebben of bepaalde medicatie gebruiken. Ook mensen die actief zijn in de hitte zijn kwetsbaar. 

Naast gezondheidsproblemen door hitte ontstaan er ook een vermindering van welbevinden en concentratievermogen bij mensen. (Rapport AW hitte en individuele maatregelen (2021)

De GGD verwijst in haar Factsheet voor hitte en gezondheid (2020) naar aanpakken op verschillende niveaus waarmee je gezondheidsproblemen door hitte kan verminderen:

• Gebied:
De omgeving koeler maken, bijvoorbeeld door meer bomen aan te planten en groene gevels en daken aan te leggen waar dat kan.

• Gebouw:
Zonwering, mogelijkheden voor veilige zomernachtventilatie, rekening houden met de zonoriëntatie, isolatie en indien nodig koeling

• Gedrag:
Aanpassen van activiteiten en gedrag tijdens een hittegolf, het attenderen van bewoners op gevaren en meer zorg voor kwetsbaren tijdens een hittegolf

 

Groene Huisvesters inventariseerde Hittestress bij corporaties eind 2020. Twee van de drie corporaties ontvangt klachten over hitte. Corporaties geven aan dat de helft van de huurders hittestress ervaart in de woning.

In deze toolbox is getracht zoveel mogelijk relevante kennis en ervaring te kaderen voor corporatie medewerkers om de gevolgen van hitte voor haar bewoners zo goed mogelijk op te vangen. Om dit veelomvattende thema behapbaar te houden bestaat de hitte toolbox uit 5 hoofdstukken:

  1. Onderzoeken & richtlijnen 

In dit hoofdstuk zetten we alle relevante studies en onderzoeken op een rij voor jouw corporatie om een breder beeld te krijgen van de uitdaging en de bijbehorende oplossingen.

  1. Maatregelen

De Hittegroep heeft vier  sub thema’s benoemd waarvan de maatregelen (zeer) relevant zijn om hitte in corporatie woningen te verminderen:
1. zonwering
2. ventilatie
3. groenblauwe oplossingen
4. koppeling met renovatie/energietransitie

  1. Procesaanpak 

Omdat elke zomer het risico op hittestress bestaat en veel maatregelen meer tijd nemen om uit te voeren of onvoldoende kunnen zijn, is het van belang om aanvullende maatregelen te nemen tijdens de hittegolf.  Dit hoofdstuk laat voorbeelden zien van wat andere corporaties al doen tijdens een hittegolf en hoe ze haar bewoners attent houden op wenselijk gedrag, door middel van hitteflyers, brieven en aansluiting op lokale hitteplannen van gemeenten.

  1. Hitte hogerop

Er zijn al voorbeelden geweest in de afgelopen jaren, waarbij huurcommissies en de rechter huurders in het gelijk hebben gesteld voor het te warm worden van sociale woningen. In dit hoofdstuk vind je een overzicht van deze klachten en  geschillen. Ook geven we een inzicht in financiële regelingen omtrent klimaatadaptatie voor sociale woningbouw en de temperatuur regelgeving voor nieuwbouw uit het bouwbesluit: de TO-juli.

  1. Kennisbank

Tijdens de hittegroep bijeenkomsten is veel ervaring met elkaar gedeeld over de hitte casussen waar corporaties mee kampen. Ook de bijbehorende afwegingskaders zoals menukaarten en stappenplannen zijn weergegeven in dit laatste hoofdstuk en geven een inzicht in de strategische keuzes waar corporaties voor staan.

De Hittetoolbox is een levend document en wordt aangevuld vanuit de door de corporatie aangegeven thema’s in de hittegroep bijeenkomsten. Wil je je aansluiten bij de Hittegroep geef je dan op via dit formulier en sluit aan.