Procesaanpak

Naast de structurele maatregelen om hittestress in de woning te beperken, is het ook noodzakelijk om vlak vóór en tijdens een hittegolf adequaat te handelen. Corporaties in de hittegroep hebben verschillende acties benoemt, welke zijn ingedeeld in de volgende thema’s:  hitteflyers, hittebrieven en aansluiting op Lokale hitteplannen door middel van communicatie met de steun van hitteplannen.

Zie stappenplan van Lokaal Hitteplan 2019

  1. Preventie

  2. Voorbereiding

  3. Voorwaarschuwing

  4. Waarschuwing

  5. Monitoring & evaluatie

Grove indeling van betrokken te onderscheiden organisaties zijn:

  • Lokaal verantwoordelijke instanties, zoals gemeenten, GGD’en, Veiligheidsregio, bestuurlijke verantwoordelijken in de zorg en sociale sector.

  • Uitvoerenden in de gezondheidszorg, sociale zorg bij instellingen zoals ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, lokale thuiszorg, geriatrische netwerken, kinderdagverblijven.

  • Lokale gemeenschap, maatschappelijk werk, mantelzorg, informele zorg, en algemene bevolking.