Aanvullende onderzoeken

Adviezen voor bewoners
Praktische adviezen
Hittebestendige stad
Klok & Kluck Urban Heat
Cool Towns
HvA Klimaatbestendige Stad
Gezondheidsrisico's
GGD Factsheet Hitte
Zonwering, Spuien en ventileren
Handreiking lokaal hitteplan
Nationaal Hitteplan 2014
NAS rapport 2016
Bollenschema NAS
Menukaart Klimaatverbond
Maatregelenmatrix Gemeente Rotterdam
Website NKWK
Handreiking NKWK
Bureaustudie Hitte in de woning
NKWK verkort
Bureaustudie gebruiker
TO-juli
Nationaal Isolatie Programma
Ladder van Koeling
OSKA - Koeling van gebouwen
Climate Proof Cities
Rapport Zomercomfort hitte
meerwaarde groen
Meerwaarde van Groen in de Stad
Soortentabel - Groen in de Stad
Platform 31 'Naar verkoeling in de Stad'
Groene Daken
Groene Metropool - Staatsbosbeheer
H2O dakmetingen
Extensief Groen dak Alexandrium
Hittestress - Woonbond (presentatie)
Tauw - Hitte belevingsonderzoek
Onderzoek Hitteproef in woningen
Klimaatadaptief bouwen Pilots Zuid-Holland
Financiële instrumenten Klimaatadaptief Bouwen
Website/Tool KEA