Uitleg Onderzoek & Richtlijnen

De aanpak van hittestress in Nederlands is een redelijk nieuwe opgave. Toch zijn er al verschillende onderzoeken verricht die inzichten geven in de risico’s van hitte voor de buitenruimte, gebouwen en woningen, gebruikers en gezondheid. Meer informatie vind je hier NAS 2016 en factsheet hitte en gezondheid.

Gebied
Steden kennen het ‘Urban Heat Island effect’: in steden is de temperatuur 4-7 graden hoger ten opzichte van de ommelanden. Daardoor is de kans groter dat woningen in stedelijk gebied ook meer opwarmen. Binnen steden is er vaak temperatuurverschil tussen groene en versteende wijken. 

Hoe ouder de boom, hoe groter het bladerdak, hoe meer schaduw op de gevels, daken en voor de ramen. Dit leidt tot minder opwarming van de directe omgeving maar dus ook van de woning zelf. 

Inzichten hebben onder andere geleid tot de drie richtlijnen voor het hittebestendig inrichten van de openbare ruimte (HvA Studie 2020)

Gebouw
Uit studies naar de impact van hitte op gebouwen blijkt de zon oriëntatie en de grootte van het raamoppervlak bepalende factoren. Lopend onderzoek neemt ook de impact van goede isolatie op de hittebeleving in de woning mee. 

Studies naar verkoelende maatregelen onderbouwen het belang van zonwering, de mogelijkheid tot zomernacht ventilatie, het aanbrengen van groene daken en gevelgroen en het isoleren van woningen. Deze zijn aan de hand van modelleringen in verschillende studies doorgerekend naar effect.

Gebruikers
Hitte heeft vooral gevolgen voor de gezondheid van vanwege leeftijd of lichamelijke en geestelijke beperkingen kwetsbare mensen. Naar de gevolgen hitte voor de gezondheid zijn verschillende, ook internationale, onderzoeken gedaan.
Deze liggen ten grondslag aan het Nationaal Hitteplan en de maatregelen die geadviseerd worden.
Om die adviezen en maatregelen te verbeteren zijn recent verschillende onderzoeken gedaan naar gedrag van bewoners (TAUW) en efficiëntie van maatregelen (AW)