Kennisbank

Vanuit de Hittegroep en de Cursus Ambassadeur Klimaatadaptatie & Groen behandelden we verschillende praktijkvoorbeelden van woningcorporaties die te maken kregen met hitteproblematiek. In de cases vind je verschillende voorbeelden die zijn behandeld vanuit het perspectief kansen op het gebied van groen. De aan de cursisten gegeven gedetailleerde adviezen zijn hierbij weg gelaten.

 

Corporaties hebben op verschillende manieren de afgelopen jaren geëxperimenteerd met aanpakken op hitte. De resultaten van deze aanpakken leidden nog niet altijd direct tot het gewenste effect. Corporaties hebben al aanpakken waar zij positief over zijn. 

In deze werkmap vind je alle gedeelde aanpakken op hitte van de deelnemende corporaties in de hittegroep

 

Menukaart Hitte De Alliantie

De Alliantie maakt gebruik van een menukaart, aan de hand van computermodellen die laten zien wat de warmtebronnen zijn en wat vervolgens de meest effectieve maatregelen zijn om die warmtebronnen te verzachten.

 

Dit rekenmodel gaat op zoek naar de meest prominente veroorzakers van warmte:

• Is er een bitumen dak?

• Staalt het ketelhuis warmte af via de betonnen verdiepingsvloer naar beneden?

• Wordt bij en via de liftschacht warmte verspreid door hele gebouw?

• Wat zijn andere warmtebronnen zoals datacenters, energie voor koeling via airco’s, warmte die ontstaat bij het koken door bewoners, etc.  

 

 

  • In 9 van de 10 gevallen is oververhitting het gevolg van warmtetransmissie door het casco. Het is dan maatwerk om oplossingen te vinden. 

 

Verschillende corporaties ontwikkelden in de afgelopen jaren een informatiefolder over hitte in woningen voor huurders. Klik op de button om naar de pagina met een aantal voorbeelden te gaan.

Vidomes is een pilot gestart om in verschillende typen woningen, in overleg met bewoners, zonweringsmaatregelen op maat toe te passen. Zo wordt onderzocht wat de animo voor hittewerende screens is. Screens zijn goedkoper dan uitvalschermen die bewoners vaak willen. De corporatie rekent een huurverhoging die gebaseerd is op de beheerkosten die zij verwachten. De aanschaf van de screens is voor rekening van de corporatie. De corporatie komt tot een selectie van de volgorde van aanpak op basis van hitteklachten van bewoners, de kwetsbaarheid van de huurder voor hitte en de mogelijkheid van de huurder om zelf maatregelen te nemen. In de uitvoering koppelen zij het aanbrengen van zonwering zoveel mogelijk met schilderwerk projecten. (tag 2. maatregelen zonwering)

Thuisvester gebruikt natuurlijke zonwering. Lamellen en luifels die boven op zuidgeoriënteerderamen hangen, overstekken die geen licht wegnemen maar als de zon hoog staat in de zomer de zon weren. In de winter als de zon laag staat, kan de zon de woning binnenkomen en de woning opwarmen. (Tag: maatregelen -> zonwering)