TO-juli

Het wordt vaker heet in de zomer en de verwachting is dat de temperaturen verder oplopen op hete dagen. Woningbouwcorporaties ontvangen al regelmatig klachten over hitte in woningen. 

De overheid heeft voor nieuwbouwwoningen een  grens gesteld aan de kans op temperatuuroverschrijding om te bevorderen dat woningen ook in de zomer comfortabel zijn. Deze kans wordt uitgedrukt met het indicatiegetal TOjuli. Cees Leenaerts (W/E Adviseurs) licht in dit artikel toe wat dit getal betekent en hoe je kunt zorgen dat TOjuli niet hoger is dan 1,0. (opm: de grenswaarde is inmiddels versoepeld naar 1,2)

GTO-berekening
De kans op temperatuuroverschrijding kun je bepalen met een dynamische berekening. Daarvoor bestaat simulatiesoftware. Je voert alle gegevens van de woning in en het programma berekent hoe de temperatuur in verschillende ruimtes verloopt. Dat vergelijk je met een norm. Vervolgens is het een kwestie van tellen hoeveel uur per jaar deze norm wordt overschreden. Een grote overschrijding telt zwaarder dan een kleine, waarmee de som het gewogen aantal uren temperatuuroverschrijding is. Volgens de bouwregelgeving mag het aantal GTO-uren niet groter zijn dan 450.