Door klimaatverandering krijgen we in Nederland steeds vaker te maken met hittegolven, die ook vaker langer duren en heter worden. Veel (doorzon) woningen zijn daar niet op gebouwd. Bewoners van corporatiewoningen zijn extra kwetsbaar voor hitte. En door isolatiemaatregelen voor de energietransitie kunnen hitterisico’s toenemen. De Hittegroep is een living lab van corporaties, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten die zich bezighouden met het hittevraagstuk in bestaande woningen. Samen werken wij aan oplossingen.

De hittegroep is een living lab van vooruitstrevende corporaties, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten die zich bezighouden met het hittevraagstuk in woningen.  

 

Kwesties die in de Hittegroep aan de orde zijn gekomen zijn onder andere: Hoe kunnen woningcorporaties ook tijdens een hittegolf bijdragen aan gezond wonen? En welke maatregelen kunnen corporaties nemen als het gaat om zonwering, ventilatie, groenblauwe maatregelen gecombineerd met investeringen in de energietransitie, renovatie en onderhoud van woningen. Welk beleid is nodig om deze maatregelen vorm te geven? Alle voorbeelden en documenten hebben wij verzameld en ontsloten in de Hitte Toolbox

 

Hitte-enquête

 

Na de eerste Hitte-enquête onder corporaties in 2020 hebben we in 2021 de Hittegroep opgericht. Deze Hitte-enquête hebben wij herhaald in 2023 om te kijken wat er in de afgelopen jaren is gebeurd en waar wij corporaties kunnen helpen.

Hitte enquête 2023

Meedoen?

Meld je via deze link aan voor de Kick-off op 10 mei of gebruik het formulier rechts om je direct aan te melden voor de Hittegroep. In de Hittegroep werk je samen aan het ontwikkelen van nieuwe tools.  Dat kost je tijd maar geeft ook handvatten en inspiratie om strategisch aan de slag te gaan met hitte.

Onderstaande corporaties worden vertegenwoordigd in de Hittegroep: