De hittegroep is een living lab van vooruitstrevende woningcorporaties, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten die zich bezighouden met het hittevraagstuk in woningen.  

De Hittegroep komt in 2024 vier keer plenair bijeen op:

15 mei 10-11.30 uur online (Kick-Off)
                  Groene Huisvesters sessie Aanpak van Hitte

17 juni 10-16 uur in Nieuwegein
                  Nationaal Congres Klimaatadaptatie

5 september, 10-11.30 uur online
                    Hittelabels en landelijk beleid


14 november, 10-11.30 uur online 
                   Samenwerking met gemeente en corporatiebeleid hitte

Meedoen?

Meld je aan voor de Hittegroep via het contactformulier rechts. Deelname aan de Hittegroep betekent actieve inzet tijdens de 3 online bijeenkomsten. In de Hittegroep werk je samen aan het ontwikkelen van nieuwe tools, dat kost je tijd maar geeft ook inspiratie!

Kwesties die in de Hittegroep aan de orde zijn gekomen komen, zijn onder andere: Hoe kunnen woningcorporaties ook tijdens een hittegolf bijdragen aan gezond wonen? En welke maatregelen kunnen corporaties nemen als het gaat om zonwering, ventilatie, groenblauwe maatregelen gecombineerd met investeringen in de energietransitie, renovatie en onderhoud van woningen. Welk beleid is nodig om deze maatregelen vorm te geven?

Toolbox

Corporaties