In 2020 vond de eerste enquête plaats over hittestress met als doel te achterhalen hoe corporaties hiermee omgaan. Het doel van deze tweede enquête is om te kijken welke veranderingen er zijn ten aanzien van de vragen van drie jaar eerder. Ook konden er nu, door de kennisontwikkeling in de hittegroep, enkele verdiepende vragen worden gesteld.

Uit deze tweede hittestress enquête blijkt dat – net als drie jaar geleden – negen van de tien woningcorporaties vinden dat ze nog te weinig kennis hebben om het toenemende hittevraagstuk aan te pakken. Wel is er significant meer aandacht voor hitte en is ook duidelijker welke kwesties op tafel liggen.

Lees het rapport voor de belangrijkste resultaten. Hierbij maken we zoveel mogelijk vergelijkingen met de resultaten van de hittestress enquête uit 2020.

OVER DE HITTEGROEP

Naar aanleiding van de eerste hittestress enquête in 2020 hebben de Groene Huisvesters en Klimaatverbond Nederland het initiatief genomen om een Hittegroep op te richten. Met steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd deze ondergebracht bij Samen Klimaatbestendig.

30 woningcorporaties sloten zich aan bij de focusgroep. De opgehaalde kennis en ervaring zijn ontsloten in de hittetoolbox. De afgelopen twee jaar werkten de deelnemende corporaties in vier subgroepen aan de thema’s zonwering, ventilatie, groen/blauwe maatregelen en de koppeling met renovatie en energie.