Groep duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit biedt kansen om meer betaalbare woningbouw te realiseren in onze steden en dorpen. Zo kan een lagere parkeernorm bijdragen aan betaalbaar wonen. In (bestaande) wijken met een lage parkeernorm ontstaan (deel)mobiliteits- oplossingen die bijdragen aan de sociale cohesie en lagere lasten voor bewoners. De leefomgeving wordt groener en klimaatadaptiever. Een groenere leefomgeving draagt bij aan kwaliteit van leven en waardering door bewoners.

 

De mobiliteitsgroep komt in 2023 drie keer bijeen, de kick-off was op 28 juni tijdens de online sessie ‘Vervoer van de toekomst’. Stuur een mail naar Groenehuisvesters@gmail.com als je de sessie terug wilt kijken.

De andere twee online sessies zijn alleen voor deelnemers die zich aanmelden voor de groep.

13 september, 10:00 -11:30            Input vanuit enquête en programma 2023

6 december, 10:00 -11:30               Deelmobiliteit

Meedoen?

Meld je aan voor de groep duurzame mobiliteit via dit formulier.

Deelname vereist actieve inzet tijdens de twee online bijeenkomsten. Je werkt samen aan het ontwikkelen van oplossingen voor duurzame mobiliteit, dat kost je tijd maar geeft ook inspiratie!