Groep duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit biedt kansen om meer betaalbare woningbouw te realiseren in onze steden en dorpen. Zo kan een lagere parkeernorm bijdragen aan betaalbaar wonen. In (bestaande) wijken met een lage parkeernorm ontstaan (deel)mobiliteits- oplossingen die bijdragen aan de sociale cohesie en lagere lasten voor bewoners. De leefomgeving wordt groener en klimaatadaptiever. Een groenere leefomgeving draagt bij aan kwaliteit van leven en waardering door bewoners.

Duurzame mobiliteits-enquête

De eerste corporaties doen ervaring op maar zij hebben allerlei vraagstukken die opschaling in de weg staan. Hoe ben jij met jouw corporatie bezig met duurzame mobiliteit, welke kennis of kunde kan jou voorthelpen?

Help ons en vul onze mini-enquête in! 

Op 28 juni tijdens de digitale sessie ‘Mobiliteit van de toekomst’ presenteren we de resultaten van deze mini-enquête. De uitkomsten zijn input voor het starten van een ‘groep duurzame mobiliteit’ waarin corporaties samenwerken aan duurzame mobiliteit. 

De mobiliteitsgroep komt in 2023 drie keer bijeen, de kick-off is op 28 juni tijdens een online sessie Vervoer van de toekomst’ tussen 10-11.30 uur online waaraan iedereen kan deelnemen. De aanmeldlink en meer informatie vind je hier.

De andere twee online sessies zijn alleen voor deelnemers die zich aanmelden voor de groep.

13 september, 10:00 -11:30            Input vanuit enquête en programma 2023

6 december, 10:00 -11:30               Deelmobiliteit

Meedoen?

Meld je aan voor de groep duurzame mobiliteit via dit formulier.

 

Deelname vereist actieve inzet tijdens de twee online bijeenkomsten. Je werkt samen aan het ontwikkelen van oplossingen voor duurzame mobiliteit, dat kost je tijd maar geeft ook inspiratie!