Groep Deelmobiliteit

De deelmobiliteitsgroep is een living lab van woningcorporaties, gemeenten, partners
die zich bezighouden met deelmobiliteit voor bewoners van sociale huurwoningen.
Wij werken samen met het Ministerie van IenW, Universiteit Utrecht en
Natuurlijk!Deelmobiliteit (N!D). 

De Deelmobiliteitsgroep komt in 2024 plenair bijeen op:

26 juni 10-11.30 uur online Groene Huisvesters sessie Deelmobiliteit en corporaties

Iedereen is welkom, meld je aan via een klik op de link.

Deelnemers aan de groep Deelmobiliteit komen bijeen op:

10 september 10-11.30 uur online

14 oktober 10-11.30 uur fysiek tijdens het jaarcongres N!D in Amersfoort waar de de
Autodeel Award voor woningcorporaties wordt uitgereikt.

In 2025 gaat deze groep door met opnieuw een aantal werksessies waarvan de data in
overleg met de groep worden vastgesteld. Deze data communiceren wij eind 2024 via deze
website.

Meedoen?

Meld je aan voor de deelmobiliteitsgroep via het contactformulier rechts. Deelname aan de groep betekent actieve inzet tijdens de  bijeenkomsten online en fysiek voor leden van de groep.  In de groep werk je samen aan het ontwikkelen van oplossingen voor deelmobiliteit, dat kost je tijd maar geeft ook inspiratie!

 

Kwesties die in de groep aan de orde zijn gekomen, zijn onder andere: deelmobiliteit in bestaande wijken in stedelijk en landelijk gebied en bij nieuwbouw en gebiedsontwikkeling.

Deelmobiliteit biedt kansen om meer betaalbare woningbouw te realiseren in onze steden en dorpen. We zien steeds meer ontwikkelingen met deelmobiliteitsoplossingen waarbij de gemeente en professionele aanbieders van mobiliteitshubs een beroep doen op de corporatie. Hoe benutten we deze ontwikkeling voor een betere sociale cohesie en betaalbare deelmobiliteit voor bewoners. Wat is de rol van de corporatie en hoe werken we samen aan betaalbare en beschikbare oplossingen voor de huurder?