Groep Deelmobiliteit

De deelmobiliteitsgroep is een living lab van woningcorporaties, gemeenten, partners die zich bezighouden met deelmobiliteit voor bewoners van sociale huurwoningen. Wij werken samen met Universiteit Utrecht en Natuurlijk!Deelmobiliteit (N!D). 

De Deelmobiliteitsgroep komt in 2024 vier keer plenair bijeen op:

3 april 10-11.30 uur online (Kick-Off)
Groene Huisvesters sessie Naar een parkeernorm op maat

26 juni 10-11.30 uur online
Groene Huisvesters sessie Deelmobiliteit en corporaties

De overige data worden voor 3 april op deze website gepubliceerd.

Meedoen?

Meld je aan voor de deelmobiliteitsgroep via het contactformulier rechts. Deelname aan de betekent actieve inzet tijdens de 2 bijeenkomsten online voor leden van de groep. Daarnaast kan je deelnemen aan 2 online sessies in de Groene Huisvesters Academie. In de groep werk je samen aan het ontwikkelen van oplossingen voor deelmobiliteit, dat kost je tijd maar geeft ook inspiratie!

 

Kwesties die in de groep aan de orde zijn gekomen, zijn onder andere: deelmobiliteit in bestaande wijken in stedelijk en landelijk gebied en bij nieuwbouw en gebiedsontwikkeling.

Deelmobiliteit biedt kansen om meer betaalbare woningbouw te realiseren in onze steden en dorpen. We zien steeds meer ontwikkelingen met deelmobiliteitsoplossingen waarbij de gemeente en professionele aanbieders van mobiliteitshubs een beroep doen op de corporatie. Hoe benutten we deze ontwikkeling voor een betere sociale cohesie en betaalbare deelmobiliteit voor bewoners. Wat is de rol van de corporatie en hoe werken we samen aan betaalbare en beschikbare oplossingen voor de huurder?