Nieuws

Compliment voor wat wel is bereikt

In 2020 hebben corporatiewoningen gemiddeld energielabel B. Dat is een van de afspraken in het Energieakkoord voor duurzame groei. Het energieverbruik in woningen en gebouwen is ongeveer een derde van het totale energieverbruik in Nederland. Door woningen duurzamer te maken, is dus veel winst te behalen.

Met deze stellige zinnen begonnen vier artikelen over corporaties en duurzaamheid die afgelopen jaar in B&G zijn verschenen. Ter afsluiting van de serie een interview met Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen, bestuurder van Woonbron, over de investeringsdilemma’s van corporaties.

In de vier artikelen staat hoe corporaties met duurzaamheid aan de slag zijn gegaan, en hoe ze dat financieren. Optimistische verhalen, gevoed door idealisme en inzet voor duurzaamheid en betaalbaarheid. Maar ook met twijfels en kritiek op het Rijk, over wet- en regelgeving die soms knelt.

Of de corporatiesector de ambities uit het Energieakkoord gaat halen, is nog maar de vraag. Uit tussentijdse cijfers blijkt dat energieverbeteringen aan woningen en daarmee de beperking van de CO2-uitstoot achterliggen op schema. Was het naïef van corporaties om zich hierop vast te leggen? ‘Er zit enige naïviteit in, maar er zit wel idealisme achter’, zegt Wijbenga. ‘En zelfs als we dat gemiddelde label B niet op tijd halen, verdienen corporaties een compliment voor wat er allemaal wél is bereikt.’

Lees verder op: https://www.bngbank.nl/bg/Pages/2016-1-Compliment-voor-wat-wel-is-bereikt.aspx

Voorzitter Groene Huisvesters luidt noodklok: label B in 2020 onhaalbaar

Interview met Bert Wijbenga, bestuursvoorzitter van Woonbron en voorzitter van De Groene Huisvesters. Met bijgaand ook reacties van minister Blok, de Woonbond en Stadlander.

Om de burger te beschermen tegen klimaatverandering en om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren, worden woningen steeds energiezuiniger gemaakt. DeEPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) voor nieuwbouw bedraagt nog maar 0,4. In het SER-Energieakkoord staat dat de corporatievoorraad van 2,2 miljoen woningen in 2020 gemiddeld label B moet hebben. “Dat gaan we niet halen”, voorspelt Bert Wijbenga van Woonbron en voorzitter van De Groene Huisvesters. Hij luidt de noodklok: “De context is sinds het tekenen van hetSER-Energieakkoord dermate veranderd dat de gewenste verduurzaming niet realistisch is. En dat is jammer, want verduurzaming van de woningvoorraad is erg belangrijk.”

Lees verder op: http://www.platform31.nl/nieuws/voorzitter-groene-huisvesters-luidt-noodklok-labeb-in-2020-onhaalbaar

Werksessie groene huisvesters ‘Samen aan de slag’

Op 5 november gingen groene huisvesters ‘Samen aan de slag’ in een eerste werksessie met experts bij Portaal in Utrecht. In drie groepen haalden zij knelpunten en kansen op om huurwoningen te verduurzamen. Als speerpunten willen zij inzetten op samenwerking met bewoners, samenwerking binnen groene huisvesters, invloed uitoefenen op de regelgeving zodat deze het verduurzamen stimuleert en niet belemmert en inzoomen op de financiering van de opgave om te komen tot betaalbare huurwoningen door duurzaamheid.

Bijvoorbeeld het samenwerken met bewoners: er zijn bewoners die zelf maatregelen willen nemen. Nu verkopen corporaties nog vaak nee, maar hoe kan je je ZAV beleid zo inrichten dat bewoners juist gestimuleerd worden. Het gaat hier om kleine maatregelen met veel besparingseffect zoals energiezuinige verlichting en monitoring van energie. Voor grotere maatregelen moeten we ook oplossingen zoeken. Er is een motie aangenomen in de tweede kamer, die onderzoekt of particulieren een Nul op de Meter renovatie via het netwerkbedrijf en de energienota kunnen financieren. Kan dit straks ook voor huurders?

De reality game werd gespeeld waarbij de deelnemers de rol spelen van de gemeente, aanbieder, corporatie en bewoners die om tafel gaan om te komen toe een gezamenlijke energieambitie voor huurwoningen in hun wijk. Het wegnemen van wantrouwen, het doorvragen en luisteren staan centraal. Amanda de Ruwe van Woonbron: ‘Ik besef door het spelen van de bewonersrol eens temeer dat bewoners afhankelijk zijn van de andere partijen. Ik ben niet toe aan zonnepanelen als mijn klachten niet eerst worden gehoord’.

In 2016 volgen 6 werksessies waarbij groene huisvesters werken aan concrete oplossingen en het benutten van kansen door de samenwerking om woningen te verduurzamen. De eerste sessie op 3 februari 2016 gaat in op knellende regels wegnemen en de sessie van 6 april staat in het teken van prestatie afspraken maken en The Natural Step. Meer informatie bij agenda.

Groene Huisvesters wegbereider voor lagere energierekening

‘Groene Huisvesters zetten vol in op betaalbare huurwoningen en een lage energierekening voor onze huurders. We willen als breekijzer en wegbereider alle corporaties in Nederland helpen. Daarbij hebben wij Aedes, de Woonbond en het ministerie keihard nodig.’ Zo zette Bert Wijbenga als voorzitter van de Groene Huisvesters de samenwerking neer. Dat deed hij op een bijeenkomst 3 juni 2015 van dit bestuurlijk overleg van 22 corporatiebestuurders, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Woonbond en Aedes.

Bert Keijts, directeur-bestuurder van woningcorporatie Portaal, presenteerde de evaluatie van de eerste 50 woningen die naar nul-op-de-meter gingen. Dat deed hij namens de zes corporaties die op dit moment meedoen aan de Stroomversnelling. Keijts: ‘Wij hebben enorme stappen gemaakt in de Stroomversnelling. De kosten voor de realisatie van nul-op-de-meter-woningen zijn sterk gedaald door de seriematige productie. Wij leveren de eerste 11.000 woningen. Maar de Stroomversnelling kan alleen slagen als meer corporaties en partijen aanhaken. Dan kan de prijs verder omlaag.’

Lees verder op: http://www.aedes.nl/content/artikelen/bouwen-en-energie/energie-en-duurzaamheid/groene-huisvesters-wegbereider-voor-lagere-energie.xml

Winnaars van de groene huisvesters Troffee 2014

Winnaars van de groene huisvesters Troffee 2014
Harrie Kuypers bestuurder van Wonion voor de snelste stijger in 2014 naar label B gemiddeld

Harrie Kuypers bestuurder van Wonion voor de snelste stijger in 2014 naar label B gemiddeld

Karo van Dongen bestuurder van Woonstichting Etten-Leur voor de meeste labelstappen gerealiseerd in 2014

Karo van Dongen bestuurder van Woonstichting Etten-Leur voor de meeste labelstappen gerealiseerd in 2014

Truus Sweringa bestuurder van OFW voor het laagste gemiddeld EnergieIndex (label B gemiddeld) in 2014

Truus Sweringa bestuurder van OFW voor het laagste gemiddeld EnergieIndex (label B gemiddeld) in 2014