Urgenda werkt vanuit het principe niet maximaal isoleren maar vanuit label B of C komen tot CO2-neutraal wonen. Zij draaien de vraag om: wat kan ik rendabel investeren in plaats van wat kost het mij om een NOM-woning te realiseren. Uitgangspunt is dat de huurder ervoor kiest.

Lees verder

Het versnellen van het toepassen van houtbouw, daaraan werken de Lente corporaties samen. Samen zijn zij goed voor meer dan 100.000 sociale huurwoningen. Met aandacht voor vijftien voorbeelden van gerealiseerde projecten in de sociale woningbouw in hout.

Lees verder

Kerckebosch, Zeist is de natuurinclusieve gebiedsontwikkeling.
De vernieuwing van de wijk is in 2012 gestart vanuit een ecologische visie. Door een stapsgewijze aanpak is er gestuurd op behoud van groen en kwaliteit en tegelijkertijd inspelen op de woonbehoeften in de markt.

Lees verder

Portaal opende twee jaar geleden in Amersfoort de Jouw Thuis winkel. Bewoners kunnen hier maatregelen kiezen om hun woning duurzamer te maken. Portaal geeft per maatregel aan wat de maatregel de huurder kost aan huurverhoging. De bewoner kiest op welk moment de uitvoering het beste uitkomt en maakt zelf de afspraken met de leverancier. De huurder bestelt via de website rechtstreeks bij de leverancier. De winkel heeft voor veel positieve verandering in de wijk gezorgd.

Lees verder

Aan de Heuvelstraat in Silvolde realiseerde Wonion een circulaire gebiedsontwikkeling. Dankzij een circulaire aanpak zijn de sloopmaterialen hergebruikt in de nieuwbouw. De gemeente en ketenpartners hebben bijgedragen aan deze circulaire gebiedsontwikkeling. De bewoners zijn vanaf het begin bij de plannen betrokken en wilden graag levensloopbestendige woningen in een groene woonomgeving.

Lees verder

Bij de helft van de huurders is hitte een thema en bijna tweederde van de corporaties heeft klachten over hittestress van huurders ontvangen. 15% Van de corporaties geeft advies aan de huurder over wat de huurder zelf kan doen zoals water drinken en zonwering aanschaffen. De klachten leiden nog niet tot een structurele hitte aanpak door de woningcorporatie.

Lees verder

Hoe kantelen we de verstening en zorgen we voor meer groen in de woonomgeving? Hoe betrekken we bewoners bij de inrichting en onderhoud van tuinen? En hoe vergroten we de biodiversiteit? Dit zijn de belangrijkste vragen voor corporaties. Zo blijkt uit de enquĂȘte Tuinen van Groene Huisvesters. In de bouwsteen Tuinen verzamelde Groene Huisvesters een aantal mooie voorbeelden.

Lees verder

Bavodorp, een buurt in Haarlem bestaande uit 288 vooroorlogse woningen wordt door Ymere circulair gerenoveerd. De renovatie omvat onder andere het vernieuwen van de funderingen en het energiezuinig maken van de woningen.

Lees verder