Berichten

Programma Groene Huisvesters Academie 2024 Klik op het programma om je aan te melden. De PDF opent zich en per sessie kun je klikken om je aan te melden.  Aedes

Lees verder

Het gebruik van biobased materialen is de toekomst van het (ver)bouwen van onze woningen. Bij biobased bouwen gaat het om de hernieuwbaarheid van de grondstoffen en materialen die geselecteerd worden

Lees verder

Bouwstenen Lokale prestatieafspraken en betaalbare energielasten Dit jaar publiceerden we in samenwerking met verschillende corporaties 9 bouwstenen in de reeks ‘Lokale prestatieafspraken betaalbare energielasten’. Deze reeks is gemaakt in opdracht

Lees verder

‘We zijn pas klaar als alle nieuwbouw houtbouw wordt’   Via het samenwerkingsverband Lente geven Jetske Thielen en Jurgen Arts een impuls aan houtbouw bij Brabantse woningcorporaties. ‘Als je kijkt

Lees verder

De fondsen vanuit de Europese Unie bieden volop kansen voor corporaties om huurwoningen te verduurzamen. Robin van Leijen, namens Aedes lobbyist in Brussel, is goed ingevoerd en deelt graag de

Lees verder

In Amsterdamse huurwoningen worden elk jaar 15.000 cv-ketels vervangen. Zijn cv-ketels opnieuw te gebruiken en hoe organiseer je dat? Wat levert samenwerken op het benutten van de materialen uit de

Lees verder

De armste wijken zijn de warmste wijken. De klimaateffect-atlas laat zien dat de economisch zwakke buurten het kwetsbaarst zijn voor wateroverlast, hittestress en droogte. In de corporatie buurten is de

Lees verder

Hoe creëer je draagvlak bij bewoners voor hergebruikte en biobased materialen? Wat vinden bewoners van houtbouw woningen? Of van een wc-pot die wordt hergebruikt? Welke tips en tricks geven corporaties

Lees verder