De Europese Unie stelt fondsen en leningen beschikbaar voor het verduurzamen van de sociale huurwoningvoorraad. Wat zijn hierin de mogelijkheden voor Corporaties?

Lees verder

We kunnen er niet omheen: de aarde warmt op. Aandacht voor slimme verwarmingsconcepten op weg naar lagere woonlasten én CO2 neutrale woningen.

Lees verder

Samenwerken met partners aan slimme oplossingen om alle woningen CO2-neutraal vóór 2050 te krijgen. Een badkamer en keuken waarin duurzame keuzes leidend zijn.

Lees verder

Als je alle tuinen van Nederland optelt krijg je een oppervlakte groter dan de Veluwe. Ruim een derde van de Nederlandse tuinen bestaat uit tegels en dit zorgt voor overbelasting van het riool bij hevige buien en wateroverlast. Ook het leefgebied van dieren en planten slinkt. Tijd om te vergroenen!

Lees verder

Hoe creëer je bewustzijn van bewoners en hoe krijg je mensen in beweging? Wat zijn knelpunten, wat kunnen corporaties en gemeenten samen ondernemen voor klimaatadaptatie?

Lees verder

Op 8 juli organiseerde Groene Huisvesters de excursie Corporaties en klimaatadaptatie: Hittestress naar Nijmegen.

Lees verder

Op 1 juli in de Groene Huisvesters sessie ‘Koken op inductie’ bogen ruim 30 corporatie experts zich over de aanpak om over te stappen van koken op gas naar inductie.

Lees verder

Een rondleiding over het slimme blauwgroene dak Smartroof 2.0: Bloeiende bloemen en klavers, insecten en vlinders en een indrukwekkend uitzicht. Uit metingen naar verschillende blauwgroene daken blijkt dat hoe meer water vastgehouden wordt des te rijker de beplanting.

Lees verder