Hoe kan jouw corporatie meer circulair werken? Welke keuzes maak je in de selectie van ketenpartners en wat betekent circulair werken voor de samenwerking?

Lees verder

Kleine stapjes, grote impact!

De energietransitie bestaat uit meer dan alleen innovatieve en technologische oplossingen. Mensen moeten de oplossingen inpassen in hun eigen gedrag en leefomgeving.

Lees verder

Wij hopen jou te ontmoeten tijdens een of meer van onze 21 online bijeenkomsten en excursies.

Lees verder

Met trots presenteren we het programma voor 2021 waarin Groene Huisvesters maar liefst 21 inspirerende sessies zal organiseren.

Lees verder

De Europese Unie stelt fondsen en leningen beschikbaar voor het verduurzamen van de sociale huurwoningvoorraad. Wat zijn hierin de mogelijkheden voor Corporaties?

Lees verder

We kunnen er niet omheen: de aarde warmt op. Aandacht voor slimme verwarmingsconcepten op weg naar lagere woonlasten én CO2 neutrale woningen.

Lees verder

Samenwerken met partners aan slimme oplossingen om alle woningen CO2-neutraal vóór 2050 te krijgen. Een badkamer en keuken waarin duurzame keuzes leidend zijn.

Lees verder

Als je alle tuinen van Nederland optelt krijg je een oppervlakte groter dan de Veluwe. Ruim een derde van de Nederlandse tuinen bestaat uit tegels en dit zorgt voor overbelasting van het riool bij hevige buien en wateroverlast. Ook het leefgebied van dieren en planten slinkt. Tijd om te vergroenen!

Lees verder