Berichten

Hoe krijg je inzicht in het klimaatrisico voor jouw woningbezit? Hoe beïnvloedt inzicht in het klimaatrisico de investeringen in vastgoed? Wat kan een tool daarin betekenen? Er zijn veel data

Lees verder

Waaraan moet de woning, duurzame installaties als warmtepompen en afgiftesystemen voldoen als betaalbaar alternatief voor de vervanging van de cv-ketel? En wat betekent dit voor bewoners? Woonwaard presenteert de aanpak

Lees verder

Isolatie van woningen is hard nodig om huurders te helpen energie te besparen. Corporaties zetten zich in de isolatieopgave te versnellen. Maar wat is eigenlijk de impact van isolatie op

Lees verder

Hoe informeer je bewoners over het belang van ventilatie en de juiste toepassing ervan? Het kost meer energie om vochtige lucht op te warmen, maar hoe leg je dat uit

Lees verder

  Hoe zorgen we voor een lage parkeernorm in sociale huurwijken? De gemeente, provincie en mobiliteitsaanbieders spelen een rol, welke rol heeft de corporatie? Betaalbaar wonen vraagt een andere blik

Lees verder

De vanzelfsprekendheid van klimaatadaptatie Dossier klimaatadaptatie Tekst: Madeleen Helmer Gevolgen van het veranderende klimaat zijn niet meer te voorkomen en zullen de komende decennia nog toenemen. Daarom zijn landen naast

Lees verder

Welke aanpakken en tools gebruiken corporaties om huurders te stimuleren de tuin te vergroenen? Wat levert de samenwerking met de gemeente op? Leidt een gemeentelijke verordening tot een groenere tuin?

Lees verder

Hoeveel materiaal gebruiken corporaties in Nederland? Waar liggen kansen om meer circulair te werken? Hoe kunnen de bouw en landbouw elkaar helpen om uit de stikstof- en klimaatcrisis te komen?

Lees verder