Berichten

In 2019 organiseerden Mitros, Portaal en Bo-ex deze challenge voor productinnovatie onder het motto Ieder Huis een nieuwe jas. Hoe kom je tot ondernemend samenwerken waarbij je een innovatie samen verder brengt naar de fase van ‘we gaan het samen, opdrachtgever en opdrachtnemer, daadwerkelijk uitvoeren in grotere volumes?’

Lees verder

De fondsen vanuit de Europese Unie bieden volop kansen voor corporaties om huurwoningen te verduurzamen. Het belangrijkste fonds is het Corona herstelfonds waaruit Nederland mogelijk 5,6 miljard ontvangt.

Lees verder

Elke corporatie kan bijdragen aan een groenere leefomgeving die beter in staat is om regenwater op te vangen en hitte te temperen waardoor extremer weer minder overlast geeft.

Lees verder

Hoe kan jouw corporatie meer circulair werken? Welke keuzes maak je in de selectie van ketenpartners en wat betekent circulair werken voor de samenwerking?

Lees verder

Kleine stapjes, grote impact!

De energietransitie bestaat uit meer dan alleen innovatieve en technologische oplossingen. Mensen moeten de oplossingen inpassen in hun eigen gedrag en leefomgeving.

Lees verder

Houtbouw is ook mogelijk voor hoogbouw. Een aantal corporaties deelt ervaring met het proces om te komen tot hoge hoogbouw van ontwerp, concept tot uitvoering. Armand Cieters, woonstichting ‘thuis en Hans van Houtum, NBArchitecten gaan in gesprek over het door ‘thuis ontwikkelde hoge houtbouwproject.

Lees verder

Wij hopen jou te ontmoeten tijdens een of meer van onze 21 online bijeenkomsten en excursies.

Lees verder

Met trots presenteren we het programma voor 2021 waarin Groene Huisvesters maar liefst 21 inspirerende sessies zal organiseren.

Lees verder