Groene Huisvester Wonen Limburg is genomineerd in de categorie duurzaamste corporatie.

Lees verder

Groene Huisvester OFW wint duurzaam bouwen award 2016.

Lees verder

Werksessie Knellende regels oplossen Groene Huisvesters zien knellende regels die het investeren in energiebesparende maatregelen in sociale huurwoningen belemmeren. De werksessie bij Aedes op 3 februari startte met een inventarisatie

Lees verder

Woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten (OFW) zet koers naar een energieneutraal woningbezit. De corporatie stelt zichzelf als doel om dit in 2050 gerealiseerd te hebben. OFW wil de energielasten voor haar

Lees verder

Groene Huisvesters die de eerste werksessie misten, gingen bij Aedes aan de slag met samenwerking. Tijdens deze werksessie kwamen nieuwe thema’s naar voren. De deelnemers zien de druk vanuit de

Lees verder

In 2020 hebben corporatiewoningen gemiddeld energielabel B. Dat is een van de afspraken in het Energieakkoord voor duurzame groei. Het energieverbruik in woningen en gebouwen is ongeveer een derde van

Lees verder

Interview met Bert Wijbenga, bestuursvoorzitter van Woonbron en voorzitter van De Groene Huisvesters. Met bijgaand ook reacties van minister Blok, de Woonbond en Stadlander. Om de burger te beschermen tegen

Lees verder

Op 5 november gingen groene huisvesters ‘Samen aan de slag’ in een eerste werksessie met experts bij Portaal in Utrecht. In drie groepen haalden zij knelpunten en kansen op om

Lees verder