Berichten

Elke corporatie kan bijdragen aan een groenere leefomgeving die beter in staat is om regenwater op te vangen en hitte te temperen waardoor extremer weer minder overlast geeft.

Lees verder

Hoe kan jouw corporatie meer circulair werken? Welke keuzes maak je in de selectie van ketenpartners en wat betekent circulair werken voor de samenwerking?

Lees verder

Kleine stapjes, grote impact!

De energietransitie bestaat uit meer dan alleen innovatieve en technologische oplossingen. Mensen moeten de oplossingen inpassen in hun eigen gedrag en leefomgeving.

Lees verder

Houtbouw is ook mogelijk voor hoogbouw. Een aantal corporaties deelt ervaring met het proces om te komen tot hoge hoogbouw van ontwerp, concept tot uitvoering. Armand Cieters, woonstichting ‘thuis en Hans van Houtum, NBArchitecten gaan in gesprek over het door ‘thuis ontwikkelde hoge houtbouwproject.

Lees verder

Wij hopen jou te ontmoeten tijdens een of meer van onze 21 online bijeenkomsten en excursies.

Lees verder

Met trots presenteren we het programma voor 2021 waarin Groene Huisvesters maar liefst 21 inspirerende sessies zal organiseren.

Lees verder

De Europese Unie stelt fondsen en leningen beschikbaar voor het verduurzamen van de sociale huurwoningvoorraad. Wat zijn hierin de mogelijkheden voor Corporaties?

Lees verder

We kunnen er niet omheen: de aarde warmt op. Aandacht voor slimme verwarmingsconcepten op weg naar lagere woonlasten én CO2 neutrale woningen.

Lees verder