Berichten

Bij de helft van de huurders is hitte een thema en bijna tweederde van de corporaties heeft klachten over hittestress van huurders ontvangen. 15% Van de corporaties geeft advies aan de huurder over wat de huurder zelf kan doen zoals water drinken en zonwering aanschaffen. De klachten leiden nog niet tot een structurele hitte aanpak door de woningcorporatie.

Lees verder

Hoe kantelen we de verstening en zorgen we voor meer groen in de woonomgeving? Hoe betrekken we bewoners bij de inrichting en onderhoud van tuinen? En hoe vergroten we de biodiversiteit? Dit zijn de belangrijkste vragen voor corporaties. Zo blijkt uit de enquête Tuinen van Groene Huisvesters. In de bouwsteen Tuinen verzamelde Groene Huisvesters een aantal mooie voorbeelden.

Lees verder

Bavodorp, een buurt in Haarlem bestaande uit 288 vooroorlogse woningen wordt door Ymere circulair gerenoveerd. De renovatie omvat onder andere het vernieuwen van de funderingen en het energiezuinig maken van de woningen.

Lees verder
Renovatie

Het opvangen van water draagt bij aan een meer gezonde, groene en leefbare woonomgeving. Aan de hand van voorbeelden van de Amsterdamse corporaties laten we zien hoe woningen in een gebied met wateroverlast door extreme buien, meerwaarde krijgen door het water te benutten.

Lees verder

In Uden is een heel mooi en navolgbaar initiatief van duurzame mobiliteit. De gemeente Uden, AreaWonen en IBN vormen de coöperatie ‘Uden Duurzaam op Weg’. Zij bieden tegen een zo laag mogelijk tarief elektrisch deelauto’s aan buiten werktijd.

Lees verder

Hoe kan jouw corporatie bijdragen aan het sluiten van de materialen cirkel en meer circulair werken. Hoe betrek je daar je huurders, collega’s en de ketenpartners bij. Graag gaan wij daarover het gesprek met jou aan.

Lees verder

In 2019 organiseerden Mitros, Portaal en Bo-ex deze challenge voor productinnovatie onder het motto Ieder Huis een nieuwe jas. Hoe kom je tot ondernemend samenwerken waarbij je een innovatie samen verder brengt naar de fase van ‘we gaan het samen, opdrachtgever en opdrachtnemer, daadwerkelijk uitvoeren in grotere volumes?’

Lees verder

De fondsen vanuit de Europese Unie bieden volop kansen voor corporaties om huurwoningen te verduurzamen. Het belangrijkste fonds is het Corona herstelfonds waaruit Nederland mogelijk 5,6 miljard ontvangt.

Lees verder