Berichten

Bouwstenen Circulariteit In 2018 is de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (CBE) opgesteld, als onderdeel van De Bouwagenda. Het is een vervolg op het Grondstoffenakkoord uit 2017, het werk van de SER

Lees verder

In Den Bosch werken partijen samen aan het duurzaamheidsakkoord ondertekend door de corporaties, Stedelijk Huurdersplatform (SHP), de gemeente en het waterschap. De corporaties JOOST, BrabantWonen, Zayaz en Mooiland werken onder

Lees verder

Welke aanpakken en tools gebruiken corporaties om huurders te stimuleren de tuin te vergroenen? Wat levert de samenwerking met de gemeente op? Hoe betrek je bewoners bij het proces van

Lees verder

  Woningcorporaties die circulair willen werken, kunnen daar bij de uitvraag voor een project al rekening mee houden, door de eigen ambities te verwerken in de uitvraag. Materialen die vrijkomen

Lees verder

Het klimaat verandert. Hittestress, droogte maar ook extreme regenbuien komen steeds vaker voor. Dit geeft een risico voor het vastgoed van de corporatie. Schade veroorzaakt door extreem weer is niet

Lees verder

Corporaties hebben woningen in VvE’s met particuliere eigenaren. Voor een huurder zou het niet moeten uitmaken of deze direct van een corporatie huurt of dat de woning onderdeel is van

Lees verder

Programma Groene Huisvesters Academie 2024 Klik op het programma om je aan te melden. De PDF opent zich en per sessie kun je klikken om je aan te melden.  Aedes

Lees verder

Het gebruik van biobased materialen is de toekomst van het (ver)bouwen van onze woningen. Bij biobased bouwen gaat het om de hernieuwbaarheid van de grondstoffen en materialen die geselecteerd worden

Lees verder