Berichten

Groene Huisvesters hebben een deelmobiliteitsgroep, een living lab van woningcorporaties, gemeenten, partners die zich bezighouden met deelmobiliteit voor bewoners van sociale huurwoningen. Wij werken samen met het Ministerie van IenW, Universiteit Utrecht en Natuurlijk!Deelmobiliteit

Lees verder

Hoe krijg je inzicht in het klimaatrisico voor jouw woningbezit? Hoe beïnvloedt inzicht in het klimaatrisico de investeringen in vastgoed? Wat kan een tool daarin betekenen? Er zijn veel data

Lees verder

Corporaties zetten zich in om de CO2-uitstoot flink te verlagen om de duurzame transitie in werking te stellen. Circulariteit is daarbij een slimme manier om respectvol en efficiënt met de

Lees verder

Isolatie van woningen is hard nodig om huurders te helpen energie te besparen. Corporaties zetten zich in de isolatieopgave te versnellen. Wat is de impact van isolatie op het comfort

Lees verder

Cursus Ambassadeur Klimaatadaptatie & Groen Als ambassadeur klimaatadaptatie en groen draag je bij aan een groenere en gezondereleefomgeving. In de cursus gaan deelnemers vanuit het Management, Wijk & Gebiedsbeheer, Beheer&

Lees verder

In ongeveer één op de vier corporatiewoningen hebben huurders last van vochtproblemen. Dit blijkt uit het WoON onderzoek 2021. Niet alleen corporaties maar ook de gemeente, de GGD, en de

Lees verder

Hoe zorgen we voor een parkeernorm op maat in sociale huurwijken? De gemeente, provincie en mobiliteitsaanbieders spelen een rol, welke rol heeft de corporatie?  Betaalbaar wonen vraagt een andere blik

Lees verder

Het Versnellingslab is voor medewerkers die op toezichthoudend, bestuurlijk of op operationeel niveau werkzaam zijn bij woningcorporaties. De drie groepen (toezicht, bestuur, operationeel) krijgen elk een eigen programma, waarvan een

Lees verder