Berichten

Corporaties doen de eerste ervaring op met het toepassen van groenblauwe oplossingen zoals groene gevels en blauwgroene daken. Een op de vier corporaties heeft beleid om groene daken toe te

Lees verder

OFW, de woningcorporaties van Dronten, werkt al decennia zeer actief aan verduurzaming vanuit de trias energetica. Ruim 2.000 woningen zijn aangepakt. In 2021/2022 heeft OFW haar duurzaamheidsbeleid vernieuwd. Die is

Lees verder

Waar is het percentage versteende tuinen het hoogst? Waar kleurt het rood op de kaarten van hittestress en blauw op de kaarten voor wateroverlast? Huurders van corporaties zijn het meest

Lees verder

In 2020 vond de eerste enquête plaats over hittestress met als doel te achterhalen hoe corporaties hiermee omgaan. Het doel van deze tweede enquête is om te kijken welke veranderingen

Lees verder

Ketensamenwerking is een voorwaarde om circulair te kunnen werken. Maar hoe organiseer je dat? Is jouw corporatie bezig om meer circulair te werken? Ilse Van Andel, Eigen Haard, Vincent van

Lees verder

Provincie Overijssel: Cursus Ambassadeur Klimaatadaptatie & Groen. Geef je nu op! Klik op de flyer voor meer informatie Aanmelden Samen met  de provincie Overijssel, IVN & Natuur Voor elkaar mogen

Lees verder

Menukaart prestatieafspraken klimaatadaptatie en groen     Corporaties maken prestatieafspraken over de kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad. In opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben wij mooie voorbeeldafspraken, zoals gemeenten,

Lees verder

De Milieubarometer 2021 toont aan dat de helft van de milieu-impact van corporaties veroorzaakt wordt door vervoer. De winst die te boeken valt dankzij de inzet op duurzame mobiliteit is niet

Lees verder