De Alliantie doet ervaring op met sociale duurzaamheid onder het motto Als het goed gaat met de mensen gaat het goed met de wijk! De dagbesteding van cliënten van Philadelphia is in de plint van appartementengebouwen ondergebracht. Het versterkt de onderlinge band tussen bewoners en biedt werk aan mensen met een beperking.

Lees verder

Vidomes, GroenWest en Vestia werken samen aan oplossingen voor warm tapwater installaties die voor huurders aantrekkelijker zijn dan een HR-combiketel, grotere elektrische boiler of collectieve warm tapwater op gas. De HR-tapwaterinstallatie zonder aardgas levert CO2-reductie, lagere woonlasten en het comfort van een HR combi-ketel.

Lees verder

In 2019 zijn acht corporaties die samenwerken in Lente, de Warmtewissel gestart. De zoektocht naar de compacte vervanger van de traditionele HR ketel moet de CO2-uitstoot met minimaal 80 procent reduceren, verbruikt minder of geen aardgas, is betaalbaar en eenvoudig in gebruik. Er zijn drie winnende installaties van de Warmtewissel in proefopstelling uitgevoerd.

Lees verder

Corporaties doen de eerste ervaring op met het toepassen van groene en blauwgroene daken. Naast isolatie en zonwering wordt het meegenomen als maatregel tegen hittestress. Er is grote behoefte aan meer kennis. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de enquête Blauwgroene daken van Groene Huisvesters.

Lees verder

Urgenda werkt vanuit het principe niet maximaal isoleren maar vanuit label B of C komen tot CO2-neutraal wonen. Zij draaien de vraag om: wat kan ik rendabel investeren in plaats van wat kost het mij om een NOM-woning te realiseren. Uitgangspunt is dat de huurder ervoor kiest.

Lees verder

Het versnellen van het toepassen van houtbouw, daaraan werken de Lente corporaties samen. Samen zijn zij goed voor meer dan 100.000 sociale huurwoningen. Met aandacht voor vijftien voorbeelden van gerealiseerde projecten in de sociale woningbouw in hout.

Lees verder

Kerckebosch, Zeist is de natuurinclusieve gebiedsontwikkeling.
De vernieuwing van de wijk is in 2012 gestart vanuit een ecologische visie. Door een stapsgewijze aanpak is er gestuurd op behoud van groen en kwaliteit en tegelijkertijd inspelen op de woonbehoeften in de markt.

Lees verder

Portaal opende twee jaar geleden in Amersfoort de Jouw Thuis winkel. Bewoners kunnen hier maatregelen kiezen om hun woning duurzamer te maken. Portaal geeft per maatregel aan wat de maatregel de huurder kost aan huurverhoging. De bewoner kiest op welk moment de uitvoering het beste uitkomt en maakt zelf de afspraken met de leverancier. De huurder bestelt via de website rechtstreeks bij de leverancier. De winkel heeft voor veel positieve verandering in de wijk gezorgd.

Lees verder