Aardgasvrije wijk Purmerend: spreek de taal van de bewoner!

Op 10 juli 2019 namen een 50-tal corporaties een kijk in de wijk in Purmerend. Hier worden ruim 1200 woningen afgekoppeld van het gasnet. Ongeveer de helft van de wijk bestaat uit koop- en de andere helft uit huurwoningen. Het is een van de 27 pilots aardgasvrije wijken. Na ontvangst in de Taborkerk lichtte Jaspert Verplanke van de gemeente Purmerend toe hoe zij de regiorol invult. De bewoners zijn de belangrijkste partner. Eigenaar bewoners houden de keuze al dan niet over te stappen op het warmtenet van het gemeentelijk warmtebedrijf en te koken op inductie. Verleiden is niet de weg, daarvan kan de bewoner immers spijt krijgen. De gemeente wil de bewoner ook niet meenemen op weg naar gasloos maar zet in op een gelijkwaardige relatie waarbij de participatie medewerkers investeren in een goede relatie, luisteren en inspelen op  de vragen die de bewoner stelt. Spreekuren, contact aan huis, vaste contactpersonen die goed bereikbaar zijn de belangrijkste elementen. Dit kost tijd maar is essentieel voor het slagen van het project. Wederzijds vertrouwen en hulp ook bij het aanvragen van een invaliden parkeerplaats of anderszins helpen. Dankzij de bijdrage vanuit de pilot draagt de gemeente de kosten van het verwijderen van de cv-ketel en de overstap op inductie koken en de aansluitset op het warmtenet. De bewoners stelden voor deze set op de zolder van de eengezinswoning te installeren waar nu de cv-ketel staat opgesteld. En zo wordt het nu uitgevoerd. Het warmtenet komt via een goed geïsoleerde staande pijp  buiten langs de gevel vlak onder de dakrand de woning binnen. De overlast voor de bewoners is daardoor beperkt.

Cees Tip, bestuurder van Intermaris en George van der Laan van huurdersorganisatie Interwhere deelden hun ervaring. Het meer dan anders principe werkt tegen als deze gekoppeld blijft aan de gasprijs. Voor bewoners moet de overstap voordeel opleveren. Isolatie blijft stap 1. De woningen die al op het warmtenet aangesloten waren, hebben voordeel doordat het vastrecht tarief voor gas wegvalt. De overstap naar koken is relatief klein en de kosten worden gedekt via de pilot. Renovatie zorgt voor meer comfort maar ook dat het warmtenet met middeltemperatuur volstaat. De huidige radiatoren blijven benut. Voor de bewoners van Eengezinswoningen die eerder gerenoveerd zijn naar label A niveau is het voordeel voor de bewoner er nu niet. Daarvoor worden oplossingen gezocht.

Joop Quist van het ministerie van BZK gaf aan dat er opnieuw geld beschikbaar is voor pilots aardgasvrije wijken. Kansrijk zijn pilots waar een combi met andere opgaven zoals klimaatadaptatie of laadinfra structuur voor elektrische auto’s.

Na deze inzichten, bezochten we de inloopwoning van de gemeente Purmerend en twee woningen van Intermaris. Op de zolder zagen we hoe het warmtenet binnenkomt. 

Na bezichtiging sloten we gezamenlijk af met een mooie dialoog met o.a. de vraag of het dit soort projecten ook financieel haalbaar zijn als ze niet gesubsidieerd worden, welke manier van communicatie je kan gebruiken om de bewoners mee te krijgen en hoe je draagvlak bij de bewoners kan creëren.