Aardgasvrije wijk Purmerend: spreek de taal van de bewoner!

Op 10 juli 2019 namen een 50-tal corporaties een kijk in de wijk in Purmerend. Hier worden ruim 1200 woningen afgekoppeld van het gasnet. Ongeveer de helft van de wijk bestaat uit koop- en de andere helft uit huurwoningen. Het is een van de 27 pilots aardgasvrije wijken. Na ontvangst in de Taborkerk lichtte Jaspert Verplanke van de gemeente Purmerend toe hoe zij de regiorol invult. De bewoners zijn de belangrijkste partner. Eigenaar bewoners houden de keuze al dan niet over te stappen op het warmtenet van het gemeentelijk warmtebedrijf en te koken op inductie. Verleiden is niet de weg, daarvan kan de bewoner immers spijt krijgen. De gemeente wil de bewoner ook niet meenemen op weg naar gasloos maar zet in op een gelijkwaardige relatie waarbij de participatie medewerkers investeren in een goede relatie, luisteren en inspelen op  de vragen die de bewoner stelt. Spreekuren, contact aan huis, vaste contactpersonen die goed bereikbaar zijn de belangrijkste elementen. Dit kost tijd maar is essentieel voor het slagen van het project. Wederzijds vertrouwen en hulp ook bij het aanvragen van een invaliden parkeerplaats of anderszins helpen. Dankzij de bijdrage vanuit de pilot draagt de gemeente de kosten van het verwijderen van de cv-ketel en de overstap op inductie koken en de aansluitset op het warmtenet. De bewoners stelden voor deze set op de zolder van de eengezinswoning te installeren waar nu de cv-ketel staat opgesteld. En zo wordt het nu uitgevoerd. Het warmtenet komt via een goed geïsoleerde staande pijp  buiten langs de gevel vlak onder de dakrand de woning binnen. De overlast voor de bewoners is daardoor beperkt.

Cees Tip, bestuurder van Intermaris en George van der Laan van huurdersorganisatie Interwhere deelden hun ervaring. Het meer dan anders principe werkt tegen als deze gekoppeld blijft aan de gasprijs. Voor bewoners moet de overstap voordeel opleveren. Isolatie blijft stap 1. De woningen die al op het warmtenet aangesloten waren, hebben voordeel doordat het vastrecht tarief voor gas wegvalt. De overstap naar koken is relatief klein en de kosten worden gedekt via de pilot. Renovatie zorgt voor meer comfort maar ook dat het warmtenet met middeltemperatuur volstaat. De huidige radiatoren blijven benut. Voor de bewoners van Eengezinswoningen die eerder gerenoveerd zijn naar label A niveau is het voordeel voor de bewoner er nu niet. Daarvoor worden oplossingen gezocht.

Joop Quist van het ministerie van BZK gaf aan dat er opnieuw geld beschikbaar is voor pilots aardgasvrije wijken. Kansrijk zijn pilots waar een combi met andere opgaven zoals klimaatadaptatie of laadinfra structuur voor elektrische auto’s.

Na deze inzichten, bezochten we de inloopwoning van de gemeente Purmerend en twee woningen van Intermaris. Op de zolder zagen we hoe het warmtenet binnenkomt. 

Na bezichtiging sloten we gezamenlijk af met een mooie dialoog met o.a. de vraag of het dit soort projecten ook financieel haalbaar zijn als ze niet gesubsidieerd worden, welke manier van communicatie je kan gebruiken om de bewoners mee te krijgen en hoe je draagvlak bij de bewoners kan creëren. 

Circulair Woonbedrijf, hergebruik vanuit materialendepot

Op 26 juni vond de excursie Circulair Woonbedrijf, hergebruik vanuit materialendepot plaats. Ruim 30 deelnemers meldden zich bij van Liempd Sloopbedrijven B.V. in Sint-Oedenrode.

 

Op deze prachtig dag trapte Paul Terwisscha van Woonbedrijf af. Paul nam het gezelschap mee op ‘Reis naar gesloten kringlopen’. De ambitie van Woonbedrijf op circulair gebied spreekt aan. Zij neemt concrete stappen om ervoor te zorgen dat zij minder materiaal gebruikt en de cirkel van materiaalgebruik zich sluit. Inzet is een circulair Woonbedrijf. Dit dankzij een mooie samenwerking met partners met wie Woonbedrijf een overeenkomst heeft gesloten.

Na de presentatie volgde een Paneldiscussie met Barthel Van Dinther van A. van Liempd Sloopbedrijven, Thijs Paré van Baetsen afvalverwerking en Michiel Weers van Woonbedrijf onder de enthousiaste leiding van Jos Thomaes namens Groene Huisvesters. 

Na een voorstelronde en pitch kon de zaal de heren bevragen. De  bezoekers waren benieuwd welke rol Woonbedrijf speelt in de samenwerking? Hoe vind je partners om mee te denken over en inhoud te geven aan circulariteit? Hoe richt je de samenwerking in? Michiel gaf aan dat de samenwerking geleidelijk groeit, het gaat om vertrouwen en een win-win situatie creëren. Hij geeft aan dat Woonbedrijf veel selectiever materialen vervangt. Als vervanging echt noodzakelijk is, zet zij bouwmaterialen zo mogelijk opnieuw in. Dit vraagt kennis en ervaring van de vakmannen en is ingepast in de werkprocessen. Vakmannen zijn enthousiast omdat zij hun ambacht weer goed kunnen uitoefenen dat gericht is op behoud of herstel van materialen. Barthel lichtte de inhoud van de samenwerking toe bezien vanuit een sloopbedrijf . Door te starten en te doen worden materialen daadwerkelijk hergebruikt. Het gaat om de praktische invulling van het slopen van woningen, het stallen van de bouwmaterialen, het hergebruiken van onderdelen zoals een wasbak of een deur. Thijs gaf zijn visie op de samenwerking vanuit een afvalverwerker en “afval” dat wordt hergebruikt. De kunst is om niet te downcyclen maar materialen gelijkwaardig in te zetten of zelfs te upcyclen. De particulieren kopen materialen op via gebruiktebouwmaterialen.com . Vooral de paneeldeuren uit de jaren 30 woningen zijn in trek. Dit is een mooie vorm van upcyclen.

Na de Paneldiscussie was het tijd voor een rondgang over het terrein. Barthel nam ons mee in het proces en liet ons zien hoe de materialen nieuw leven krijgen. 

Na de rondleiding vertrokken we op weg naar Son en Breugel naar het terrein van Baetsen, de afvalverwerker waar materialen gescheiden en gesorteerd worden. 

Spullen die niet hergebruikt kunnen worden, zijn nog geen afval. Ook deze restproducten vinden een weg naar hergebruik of worden biomassa. Bij Baetsen kregen we een presentatie over de wondere wereld van het “afval”. Na presentatie volgde een prachtige rondleiding. Op stevige schoenen of laarzen liepen we door de sorteerplaatsen en langs bergen materiaal. Wij aanschouwden het scheiden en sorteren van afval door zwaar materieel zoals zeeftrommels, magneetbanden, kranen, bulldozers en robots. We ontmoeten mensen die afval handmatig uitsorteerden. Jos sloot de bijeenkomst af. We kijken terug op wel hele bijzondere bedrijfsbezoeken.