Werksessie Samen aan de slag herhaald op 13 januari 2016

Groene Huisvesters die de eerste werksessie misten, gingen bij Aedes aan de slag met samenwerking. Tijdens deze werksessie kwamen nieuwe thema’s naar voren. De deelnemers zien de druk vanuit de gemeente en huurders op de corporatie toenemen om energiebesparende maatregelen te nemen. Na de Klimaattop in Parijs en alle publiciteit rondom de klimaatverandering is energiebesparing en duurzaamheid een thema dat gemeenten agenderen in de Woonvisie en waar gemeente en huurdersorganisaties om vragen in de prestatieafspraken. De nieuwe woningwet draagt bij aan het maken van lokale afspraken. Door samenwerking tussen corporaties kan er inkoopvoordeel en ook innovatiekracht gerealiseerd worden. Ook zien de deelnemers knellende regels die opgelost moeten worden. De werksessie van 3 februari richt zich op dit thema.

Compliment voor wat wel is bereikt

In 2020 hebben corporatiewoningen gemiddeld energielabel B. Dat is een van de afspraken in het Energieakkoord voor duurzame groei. Het energieverbruik in woningen en gebouwen is ongeveer een derde van het totale energieverbruik in Nederland. Door woningen duurzamer te maken, is dus veel winst te behalen.

Met deze stellige zinnen begonnen vier artikelen over corporaties en duurzaamheid die afgelopen jaar in B&G zijn verschenen. Ter afsluiting van de serie een interview met Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen, bestuurder van Woonbron, over de investeringsdilemma’s van corporaties.

In de vier artikelen staat hoe corporaties met duurzaamheid aan de slag zijn gegaan, en hoe ze dat financieren. Optimistische verhalen, gevoed door idealisme en inzet voor duurzaamheid en betaalbaarheid. Maar ook met twijfels en kritiek op het Rijk, over wet- en regelgeving die soms knelt.

Of de corporatiesector de ambities uit het Energieakkoord gaat halen, is nog maar de vraag. Uit tussentijdse cijfers blijkt dat energieverbeteringen aan woningen en daarmee de beperking van de CO2-uitstoot achterliggen op schema. Was het naïef van corporaties om zich hierop vast te leggen? ‘Er zit enige naïviteit in, maar er zit wel idealisme achter’, zegt Wijbenga. ‘En zelfs als we dat gemiddelde label B niet op tijd halen, verdienen corporaties een compliment voor wat er allemaal wél is bereikt.’

Lees verder op: https://www.bngbank.nl/bg/Pages/2016-1-Compliment-voor-wat-wel-is-bereikt.aspx