Groene Huisvesters is een samenwerking tussen corporaties, het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), VNG, de Woonbond en Aedes om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen. Onder de bezielende leiding van voorzitter Karo van Dongen, bestuurder van Alwel werken de bestuurders samen aan het oplossen van knelpunten, het benutten van kansen en het beleid voor een duurzame woningvoorraad, betaalbare woonlasten, veilig en comfortabel wonen. Dankzij een bijdrage van de deelnemende corporaties aan Groene Huisvesters, Aedes en RVO.nl bieden wij voor alle experts van corporaties gratis activiteiten aan in de GROENE HUISVESTERS ACADEMIE. Wij nodigen je uit om deel te nemen aan onze werksessies en excursies of aan de LinkedIn groep Groene Huisvesters.

Groene Huisvesters wordt ondersteund door Marlou Boerbooms, energieambassadeur en Lisa Verhaeghe de Naeyer .

Thema's

Activiteiten

jaarlijks ca. 20 inspirerende sessies over o.a. Duurzaamheid, Klimaatadaptatie, Circulariteit, Mobiliteit voor en door woningcorporaties

Samenwerken met verschillende corporaties in de themagroepen Hitte, Tuinen, Mobiliteit & Versnellingslab Circulair bouwen

Publicaties,  thema uitgaven & goede voorbeelden vanuit de praktijk over o.a. duurzame mobiliteit, circulariteit en energiearmoede

Ambassadeur Klimaatadaptatie & Groen: 
Nut, Noodzaak en handelingsperspectief op groene kansen in de corporatie praktijk